Onze vertrouwenspersonen

Als vereniging willen we onze leden zo goed mogelijk van dienst zijn. Belangrijk voor ons is een veilig sportklimaat te creëren en geen grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging.

In het kader van integriteit hebben wij als vereniging besloten om vertrouwenspersonen aan te stellen. De vertrouwenspersonen staan voor alle leden van Poseidon’56 tot hun beschikking.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen onze sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon fungeert als:

 • Eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag.
 • Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp.
 • Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Het bestuur, trainers of andere stafleden zullen niet worden geïnformeerd over jouw contact met de vertrouwenspersonen. Vanuit het Algemeen Bestuur kan de vertrouwenspersonen contact opnemen met Ineke Groenenboom (algemeen bestuurslid) voor vervolgstappen. Dit zal altijd in afstemming met betrokkene gebeuren, indien de situatie daarom vraagt en jullie dit afspreken.

Over welke zaken kan je contact opnemen?

Over de volgende onderwerpen kan je contact opnemen met de vertrouwenspersonen:

 • (Seksuele) intimidatie
 • (Vermoedens van) fraude
 • Verbaal of non-verbaal geweld
 • Integriteitkwesties
 • Pestgedrag

Voorbeelden van wanneer je contact kan opnemen:

 • Heb je het gevoel als lid dat iemand je pest of maak je je zorgen over iemand die gepest wordt?
 • Iemand die ongewenst aan je zit, vraagt je dingen te doen die niet bij de sport horen
 • Wil je iets kwijt waar je tegen aanloopt naast het sporten?

Het gaat dus om ongewenst gedrag van iemand tegen jou of in jouw omgeving.

Waar gaan de vertrouwenspersonen niet over?

De vertrouwenspersonen gaan niet over persoonlijke conflictsituaties die je kan hebben bij de (trainers) commissies of bestuur. Te denken valt aan onderwerpen als:

 • Ik ben het niet eens met de verkoopprijs bar, contributie, trainingsuren, ….
 • Ik ben niet in de baan of team geplaatst waar ik denk recht op te hebben.
 • Ik ben het niet eens met de tafelbezetting.
 • Etc.

Voor wie zijn de vertrouwenspersonen?

Voor een ieder die direct en indirect verbonden is met onze vereniging, zoals:

 • Leden
 • Ouders van minderjarige leden
 • Toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur

Ik ben minderjarig mag ik dan zonder medeweten van mijn ouders/verzorgers contact opnemen?

Je mag altijd contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek met de vertrouwenspersonen van Poseidon’56. Wel zullen zij bij (mogelijke) overschrijding van wetgeving in Nederland contact opnemen met je ouders en verzorgers voor bemiddeling bij hetgeen waarmee je bent gekomen. Wil je anoniem advies, bel dan vooral het vertrouwenspunt sport 0900 – 202 55 90 (gratis). Zij kunnen je verdere advies geven en zijn gespecialiseerd.

Hoe neem je contact op?

Voel je niet bezwaard om contact te zoeken met één van de vertrouwenspersonen. Ze staan klaar voor je om te helpen met lastige kwesties. Dit houdt in dat je ze persoonlijk kan aanspreken of een e-mail mag sturen. Dat kan naar: vertrouwenspersoonposeidon56@gmail.com

Zij zullen altijd:

 • Gezamenlijk het gesprek aangaan
 • Het gesprek laten plaatsvinden op een locatie buiten Poseidon ’56

Om te zorgen dat de vertrouwenspersoon transparant is kom je in contact met een vertrouwenspersoon niet van je afdeling als je dit wenst.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Kelly de Jong (waterpolo)

Arthur van der Kaay (recreatief)

Gert-Jan Leenheer (Trim)

Waar kan ik terecht als ik  buiten de vereniging advies zal willen?

Mochten jullie verdiepend advies nodig hebben dan zijn wij aangesloten bij het NOC& NSF vertrouwenspunt Sport. Daar kan je melding, in afstemming met betrokkene worden doorgespeeld. Uiteraard mag je ook zelfstandig direct contact opnemen met het vertrouwenspunt via  0900 – 202 55 90 (gratis)! Sinds kort is de bereikbaarheid uitgebreid met WhatsApp. Op nummer 06-53646928 kan (uitsluitend) een tekstbericht worden achtergelaten. Het telefoonnummer wordt als vertrouwelijke informatie behandeld. Binnen de openingstijden wordt via WhatsApp z.s.m. contact opgenomen om aan te geven hoe en wanneer contact mogelijk is.