Nieuwsgierig?

Kom dan eens langs op onze trainingsavonden van waterpolo of recreatief zwemmen.
De eerste keren kun je met onze strippenkaart meetrainen, zodat je kunt kijken of onze vereniging en de zwemsport iets voor je is.

O ja, vergeet je zwemkleding niet mee te nemen!

Overtuigd?

Vraag een inschrijfformulier aan een van onze trainers of download deze hier.
Lever jouw ingevulde formulier in bij ons in het clubhuis of mail deze via het contactformulier.

Het is ook mogelijk om je online in te schrijven via onderstaand formulier. Vul deze zo compleet mogelijk in en we nemen na ontvangst contact met je op.

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.

Maatschappelijk Participatiefonds

Wist u dat er de mogelijkheid bestaat om een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen voor de sportkosten van uw kind en uzelf? U kunt hiervoor in aanmerking komen als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Klik hier voor meer informatie.

Onze contactgegevens

Postbus 3076
2980 DB

Sportlaan 10b (zwembad de Fakkel)
2982 SN Ridderkerk

0180 42 55 30


Online inschrijven


Belangrijke informatie betreffende uw lidmaatschap (nota's, wijzigingen in contributiebedragen ed.) mag per e-mail (i.p.v. per post) verstuurd worden.
janee


Bent u lid geweest van een andere zwem- of polovereniging?
janee

Heeft u een contributieachterstand bij een andere zwem- of polovereniging?
janee


Ik wens lid te worden van de Ridderkerkse Zwem- en Poloclub Poseidon'56 en aanvaard hiermee tevens het persoonlijk lidmaatschap van de Koninklijke Nederlase Zwembond (K.N.Z.B.). Ik aanvaard de aan het lidmaatschap verbonden rechtshandelingen, die voortvloeien uit de statuten en het huishoudelijk reglement. Het lidmaatschap is voor een half jaar, opzeggingen dienen te gebeuren voor 1 juni of voor 1 december.

Ik verklaar kennisgenomen te hebben van de aan het lidmaatschap gebonden rechten en plichten en verklaar het fomulier naar waarheid te hebben ingevuld.


Betalingsgegevens