Alle betalingsproducten, zoals overschrijvingen, acceptgiro en incasso worden de komende periode vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Singel Euro Payments Area. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren. Het tijdstip van moet uiterlijk op 1 augustus 2014 zijn voltooid. Vanaf deze datum is er geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso’s in Europa.

Pre notificatie
De invoering van SEPA heeft invloed op de financiële handelingen van onze sportvereniging. Als vereniging incasseren wij twee keer per jaar de contributiebijdragen van de leden. De precieze data zullen wij voortaan van te voren op de website vermelden, maar is in de regel op de laatste dag van de maanden februari en augustus. Is het incasseren van de contributie mislukt, dan wordt automatisch het verschuldigde bedrag opnieuw geïncasseerd. Bij elke incasso-opdracht die wij uitvoeren vindt u ons ‘incassant ID’.
Dit is het kenmerk: NL 88ZZZ403419740000. U vindt daarnaast bij elke incasso-opdracht die wij uitvoeren uw machtigingskenmerk.
Dit is het registratienummer waaronder u bij ons bekend bent.

Vragen?
Zijn er vragen neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.
Of stuur een bericht via onze contactpagina.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
De penningmeester,

Erwin Keuskamp
R.Z. & P.C. Poseidon 56